גוסטל שוקולד

גוסטל שוקולד

בית יעקב 2, ירושלים
9432308 ירושלים
Israel
יום.
  • 09:00AM - 07:00PM
יום.
  • 09:00AM - 07:00PM
יום.
  • 09:00AM - 07:00PM
יום.
  • 09:00AM - 07:00PM
יום.
  • 09:00AM - 07:00PM
יום.
  • 10:00AM - 04:00PM
יום.
  • 10:00AM - 04:00PM